Marketing

BMG Bosanska medijska grupa nudi Vam po veoma popularnim cijenama:

 • izradu marketing plana i osmišljavanje marketinške kampanje na tržištu BiH
 • povezivanje sa oglašivačima
 • kreiranje pozitivnog imidža kompanije
 • pripremu i štampanje Vaših marketinških materijala: kataloga, brošura, letaka, rokovnika, olovaka, privezaka...
 • dizajniranje reklama za džambo plakate i druge vrste plakatiranja
 • izradu i osmišljavanje logotipa Vaše firme ili organizacije
 • izradu memoranduma i slogana Vaše firme ili pojedinačnoga proizvoda
 • posredovanje u Vašoj marketinškoj prezentaciji u programima velikog broja bosanskohercegovačkih radio i TV stanica, te printanih medija
 • plasiranje Vaših marketinških materijala u najtiražnijim printanim medijima u BiH
 • fotografisanje za potrebe marketinške kampanje
 • izrada i postavljanje totem reklama (svjetlećih i običnih), sa mogućnošću izrade do 300x70 cm