Izdavaštvo

BMG Tim će po Vašoj želji pripremljeni tekst pretvoriti u knjigu iznenađujući Vas praktičnim, atraktivnim i profesionalnim rješenjima koja Vam možemo ponuditi. Naši dizajneri, urednici i suradnici recenzenti, lektori i korektori, pripremit će knjigu za štampu, izvršiti njenu grafičku pripremu, dizajnirati je na način koji ona sadržajno i vremenski zahtijeva, te izvršiti nakon toga najkvalitetniju promociju na tržištu BiH, te po zahtjevu autora i u inozemstvu. Promociju vrši naš PR Tim koristeći se suvremenim sredstvima komunikacije.

Sve detalje možete dobiti ako nas kontaktirate putem našeg e-maila.