Design

Dizajneri BMG Bosanske medijske grupe spremni su da odgovore visokim kriterijima na kojim počivaju zahtjevi naših poslovnih partnera. Dizajniramo:

  • logotip, memorandum i druga sredstva vizualnog identiteta
  • web stranice
  • kataloge, afiše, brošure, knjige, plakate, pozivnice
  • kompletan vizualni identitet, sa logički povezanim segmentima

Dizajnerska rješenja uvodimo u proces grafičke pripreme za štampu, a po Vašoj želji možemo obaviti i štampu te isporučiti proizvod.