BMG tim

Direktorica
Aida Pargan

Voditelj sektora Dizajn
Tarik Ibrahimović

Voditeljica sektora PR i Marketing
Ajša Mevkić

Voditelj sektora Izdavaštvo
Mehmed Pargan

Računovodstvo
Avdo Ibrahimović

 

Od augusta 2019. godine o klijentima koji koriste naše web usluge brine Point studio