WEB design

Vrijeme brzog ivljenja iziskuje brzu reakciju poslovnog ?ovjeka na zahtjeve trita. Danas skoro svi mogu posti?i kvalitet, ve?ina moe osigurati potrebno ili o?ekivano vrijeme isporuke, garancija i servis postali su svakodnevnica, tako da je onima koji nude proizvod ili uslugu izuzetno teko da se nametnu ?ak i ako imaju najkvalitetnije proizvode ili uslugu. Stoga se poslovni svijet na Zapadu ve? davno orjentirao ka najmo?nijim orujima kvalitetnoj komunikaciji i marketingu.

Kako i?i u nove investicije usred ekonomske krize?

Smanjenje trokova je prvi odgovor na krize.

Kao i Vi, danas svi poduzetnici rade sve na traenju odgovora: kako smanjiti trokove a pove?ati produktivnost?

Na?ina je mnogo, ali u svakoj opciji trebate na?initi prvi korak, kreirati svoju Internet prezentaciju, odnosno WEB stranicu. Pored toga to Vam ona moe pomo?i da se predstavite ?ak i na mjestima gdje nikada ne biste otili da ponudite svoj proizvod ili uslugu, ona ?e Vam osigurati danono?nu prisutnost, bez dodatnih trokova. Internet komunikacija je skoro besplatna, a sa vrijedno?u jednog rezervoara goriva osiguravate Internet prezentaciju za cijelu godinu. Zamislite koliko ?e rezervoara goriva u Vaoj firmi biti ute?eno zahvaljuju?i WEB prezentaciji.

Danas na tritu vai pravilo da svaka ozbiljna firma posjeduje Internet prezentaciju. Koliko su puta samo Vas pitali da li imate WEB stranicu. Traili ste odgovor i opravdanje, ve?ina je onih koji su imali negativno iskustvo dali su neki sitni novac malom ro?aku ili komiji, studentu koji je sada negdje otputovao, pa ni stranice ni podataka, a niti pristupa. Me?utim, dolo je vrijeme da svoju ozbiljnost, sa kojom pristupate proizvodnji ili usluzi koju nudite, morate pristupiti i svojoj prezentaciji. Konkurencija ve? to dobro radi!

ta u?initi?

Prepustite da u istoj cijeni u kojoj biste dobili stranicu od malog iz komiluka vrhunsku stranicu dobijete od profesionalaca.

ta Vam nudimo?

Iskusni novinari napisat ?e uz Vau stru?nu pomo? tekstove za Vau WEB prezentaciju. Tekst ?e pratiti vrhunska fotografija koju ?e za Vas na?initi nai fotografi. Sve to ?e povezati dizajn koji ?e spojiti duu Vaega biznisa, odnosno proizvoda ili usluge, sa o?ekivanjima klijenata. Da, sve je to je mogu?e dobiti za cijenu kakvu je ponudio mali iz komiluka.

Naravno, ukoliko Va biznis zahtijeva maksimalno sloen i oprezan nastup prema javnosti, ukoliko elite vriti prodaju putem Interneta, ili eventualno stranicu sa velikim brojem korisnika i registracija, onda ?emo Vam ponuditi WEB shop ili WEB portal, odnosno neki drugi oblik komunikacije ili prodaje, koji ?e dovesti do maksimalnih uteda. Logi?kom usporedbom trokova lake je putem WEB shop-a prodati i naplatiti nego angairati komercijaliste, vozila, pla?e i podnositi druge trokove. Mnogi nai klijenti ve? to uspjeno rade. Zato iskustva drugih ne iskoristiti?

I pri tome, ono to je moda najvanije, na tim ?e obu?iti jednu ili dvije osobe iz Vae firme da vrlo jednostavno mogu pristupiti sadrajima i po potrebi ih mijenjati, a ta naa usluga u?i ?e u osnovnu cijenu i ne?e se dodatno napla?ivati.

U uvjerenju da smo Vam pomogli da do?ete do prijeko potrebnih informacija, srda?no Vas pozdravljam i o?ekujem Va poziv da se dogovorimo o suradnji.

Sve informacije vezane za uslugu kao i cijene moete dobiti na br. telefona: +387 35 360 715, ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili nas posjetiti u kancelarijama na adresi Fra Grge Marti?a 8 (zgrada Tehnograd company kod medicinske kole Tuzla)